Čerpadlo-výložník 42m

<Naspäť>

   

 

 Čerpanie betónu pozostáva: rozpatkovanie (rozloženie na stavbe), príprava na čerpanie(úkony potrebné na spriechodnenie čerpadla),

samotné čerpanie, sťahovanie betónu, zloženie, umytie čerpadla.