Výroba certifikovaných betónových zmesí

Betóny :

 Mrazuvzdorný, Vodostavebný, Prevzdušnený, Cestný

Betón podľa STN EN 206 – 1:2002 : od C 8/10 až po C 55/67 so stupňom vplyvu prostredia podľa Vašej požiadavky 
betón bez nebezpečenstva korózie, alebo porušenia prostredia - X0
korózia výstuže vplyvom karbonatácie XC1 – XC4
korózia výstuže vplyvom chloridov, nie však z morskej vody XD1 – XD3
korózia betónu – striedavé pôsobenie mrazu a rozmrazovania s rozmrazovacími prostriedkami alebo bez nich XF1 – XF4
korózia betónu vplyvom chemického pôsobenia XA1 – XA3

Betón pre cementobetónové kryty vozoviek : CB I, CB II, CB III - STN 73 6123
Hydraulicky stmelené zmesi do podkladných vrstiev vozoviek : CBGM C5/6 - CBGM C 8/10 - STN EN 14227-1

Betón s rôznym druhom cementu (CEM I , CEM II, CEM III,...)
Betón s použitím prísad plastifikačných, polykarboxylátov, urýchľujúcich alebo spomaľujúcich tuhnutie a iných
Betón pre špeciálne technológie (striekaný betón, spracovaný finišerom,)
Betóny s použitím výstuže z PP vlákien, alebo oceľových drátkov