O firme

Spoločnosť sa špecializuje na výstavbu rodinných domov, bytových domov, penziónov a na rekonštrukciu budov. Neoddeliteľnou súčasťou služieb spoločnosti je  výroba betónových zmesí vysokej kvality, modernou, počítačom riadenou betonárkou, rozsiahle dopravné služby a predaj triedených sypkých materiálov pre stavebné účely.