VÝROBA BETÓNOVÝCH ZMESÍ

Zobraziť v aktualitách

Spoločnosť STAFIS, s.r.o. vykonáva výrobu betónových zmesí na základe CERTIFIKÁTU VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY SK12-ZSV-0032 udelený QUALIFORMOM SLOVAKIA prvý krát udelený 30.11 2004 na horizontálnej betonárni HBS 100R v prevedení HBS D/NS-L1000+ZKL 150-5k (od výrobcu MERKO CZ,a.s. Ostrava) s kapacitou 2m3 na jeden zámes (obr.č.1)na adrese Trenčín, Súvoz 1.

 

Výrobňa betónu je riadená riadiacím systémom ME-30 od výrobcu MARTEK ELEKTRONIK s.r.o.. Samozrejme je vyhrievaná a prispôsobená na prevádzku v zimnom období s nepretržitou zásobou horúcej vody o objeme 10 000l s hodinovou kapacitou 90m3/hod (tabuľková)-reálna cca 70m3/hod tj cca 800m3 betónových zmesí denne. Technológia výroby a receptúr je kontrolovaná a dozorovaná spoločnosťou Bauchémia T.B.s.r.o. Bratislava podľa platnej normy STN EN 206-1:2002. Všetky triedy betónov sú vyrábané z ťažených štrkov vo frakciách 0-4,4-8,8-16,0-22 od výrobcu Slovenské štrkopiesky.

 

 

Spoločnosť STAFIS s.r.o. disponuje v súčasnosti s okamžitou skladovou zásobou štrkových frakcií cca 20 000t.Navážanie je zabezpečená vlastnými súpravami posilnené partnerskou spoločnosťou .